სიზმრის ახსნა / sizmris axsna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სიზმრის ახსნა

სიზმრის ახსნა

58 356